Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło Grodzkie w Bielsku-Białej,
adres: 43-300 Bielsko-Biała ul. Mostowa 1, tel./fax.: (33) 822-05-67, e-mail: bielsko.g@slaski.pzn.org

 
 
Logo

O nas

 

 

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski
Koło Grodzkie w Bielsku-Białej,

adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1
tel./fax.: (33) 822-05-67
e-mail: bielsko.g@slaski.pzn.org

KRS:   0000012847

 

PISMO BRAILA

    Jego twórcą był Ludwik Braille, urodzony we Francji w 1809 roku. Jako kilkunastoletni chłopak opracował system znaków, oparty na sześciu punktach, których wypukłe konfiguracje tworzą litery alfabetu. Sześć punktów rozmieszczone jest na pionowo usytuowanym zarysie prostokąta. Pierwsze trzy punkty na lewym górnym rogu, na środku lewego boku i na dolnym lewym rogu. Trzy pozostałe punkty rozmieszczone są, odpowiednio, na prawym boku owego prostokąta. Mają nadane numery dla ich usystematyzowania. Wypukłe punkty powstają na specjalnym papierze przez nakłuwanie przyrządem zwanym dłutkiem, przy użyciu tabliczki wyznaczającej miejsca nakłuwania liter. Można też pisać maszyną brajlowską.
    Wypukły punkt w lewym górnym rogu (punkt nr 1) oznacza literę „a”, a punkty 1 i 2 (na środku lewego boku) literę „b”. Litera „c” powstaje przez nakłucie punktów 1 i 4 (w prawym górnym rogu).
    Nauka tego pisma wymaga koncentracji zmysłu dotyku, który ma rozpoznać układ punktów wypukłych w konfiguracji oznaczającej litery, odstępy między nimi, wyrazami i kolejnymi linijkami. Może odbywać się pod kierunkiem nauczyciela lub instruktora, a każda osoba zainteresowana jego nauką, kontaktując się z pracownikiem Koła PZN, uzyska informację o instruktorze i możliwości odbycia szkolenia

 

do góry
Copyright © PZN Koło Grodzkie Bielsko-Biała 2015
PZN Koło Grodzkie Bielsko-Biała | Organizacja pożytku publicznego | Sport i turystyka | Szkolenia | Pomoc